Europese conferentie

Verschillende nationaliteiten wisselen met elkaar kennis en ervaringen uit over interculturele geloofscontacten tussen kerken en migranten

Op 1, 2 en 3 september organiseerde Samen Geloven de Europese conferentie ‘Transforming monocultural churches into multicultural communities’. Kerkleiders uit Engeland, Duitsland, België en Nederland wisselden met elkaar uit hoe lokale kerken in hun land inspelen op hun multiculturele context en hoe de komst van migranten de kerk verkleurt en verrijkt..

Op de vraag waarom die uitwisseling zo belangrijk is, antwoord Marek uit Engeland met een lach: “We kunnen veel van elkaars kennis en ervaringen leren rondom dit thema. Interculturele gemeenschappen zijn zo belangrijk, het schaaft me in hoe ik ben en denk. Wanneer ik de rijkdom van interculturele geloofscontacten niet had meegemaakt, was ik een gekooid persoon geweest. Mijn begrip van de wereld en van mensen zou erg beperkt zijn. Het ervaren van verschillende culturen helpt om niet in een hokje te leven, juist ook wanneer het gaat om geloven en de kerk.”

Uitdagingen

Dat het vormen van interculturele geloofsgemeenschappen niet altijd vanzelf gaat, blijkt uit de ervaringen die met elkaar gedeeld worden. Er komen veel uitdagingen bij kijken. “Veel kerken verlenen wel diaconale hulp, maar vergeten te investeren in geestelijke contacten met migranten”, vertelt Faisal uit Duitsland. “Alleen diaconale hulp vult de gaten niet op. Er zijn zoveel geloofsvragen bij migranten. Daar ligt een rol in voor de kerk. Dat helpt migranten, maar zeker ook de kerk zelf. Het maakt je als kerk scherper en bewuster over relevante onderwerpen.” Tegelijkertijd kan het faciliteren van geestelijke contacten soms onwennig zijn. “We bezochten eens een dienst waarbij weinig contact plaatsvond tussen gemeenteleden en nieuwe bezoekers”, vertelt Faisal verder. “Na de dienst werd hier en daar een beleefd gesprekje gehouden, maar iedereen ging snel weer naar huis. Waar is dan de gelegenheid om vragen te stellen voor een migrant, die de dienst voor het eerst bezoekt? Hoe ontstaan dan verdiepende geloofsgesprekken? We gingen met de kerkleiders in gesprek en organiseerden een maaltijd na de dienst. De opkomst? Niet één gemeentelid. Ze waren het niet gewend. Het vertelt ons dat we duidelijk moeten uitleggen waarom we nieuwe dingen willen proberen en waarom het voor zowel de kerk als migranten belangrijk is om te investeren in geloofscontacten.”

“Ga de dialoog aan. Investeer tijd in elkaar om elkaar beter te leren kennen en naar elkaar te luisteren."

Boodschap voor de kerken in Nederland

Op de vraag welke boodschap ze kerken in Nederland zouden willen meegeven, antwoord Marek: “Ga de dialoog aan. Investeer tijd in elkaar om elkaar beter te leren kennen en naar elkaar te luisteren. We hebben allemaal vooroordelen over andere culturen en andere landen. Vaak is dat gebaseerd op iets dat we gehoord hebben en niet op onze eigen ervaringen.” Ook Eefje uit België noemt luisteren als advies: “Het is belangrijk om de conversatie op gang te brengen. Daarnaast is het goed om minder vanuit onszelf en meer vanuit anderen te denken. De focus van onze kerk in Gent is verschoven van ‘hoe bereiken we mensen?’ naar ‘hoe ontvangen we mensen?’ en ‘wat hebben we nodig om mensen te ontvangen?’”

Participeren

Veronica uit België voegt daar aan toe: “Wanneer je naar iemand luistert, leer je ook iemands sterktes en zwaktes kennen. Zo kun je elkaar een rol geven in de kerk in plaats van iemand in een hoekje te zetten.” Participatie is een belangrijk onderwerp binnen dit thema. “Migranten zijn niet een object van liefdadigheid, ze zijn gelijkwaardige broeders en zusters in Christus”, zegt Eefje. “Zoek daarom naar manieren om elkaars kracht en talenten te benutten.”

Verder lezen:

Artikel

Gastvrij Geloven

“Migranten zijn een gave van God aan de kerk. Om in de spiegel te kijken, om van te leren en om toekomstbestendig te worden.”

Lees verder »