Gastvrij Geloven

"Migranten zijn een gave van God aan de kerk. Om in de spiegel te kijken, om van te leren en om toekomstbestendig te worden."

Onlangs interviewde De Zalige Zalm, bureau voor geloofscommunicatie, ds. Marien Kollenstaart over kerk zijn met migranten. Lees hier het hele artikel.

Migranten en de kerk

“Migranten zijn een gave van God aan de kerk. Om in de spiegel te kijken, om van te leren en om toekomstbestendig te worden. Maar wat doen we met dat cadeau?” Marien Kollenstaart is predikant en toeruster bij Samen Geloven, een project van Kerk in Actie en Stichting Geloofsinburgering. Samen Geloven wil kerken stimuleren om samen op te trekken met christelijke migranten.

“Als lichaam van Christus horen we bij elkaar. Toch is er lokaal maar weinig contact. Terwijl we veel van elkaar kunnen leren. Wíj weten van alles over geloven in een geseculariseerde omgeving, bijvoorbeeld. Zij kunnen ons het nodige leren over de rijkdom van andere tradities, over offerbereidheid of christen zijn als je onderdrukt wordt. Samen geloven gaat verder dan het bieden van praktische hulp, het draait om gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Daarbij is de gemiddelde christenmigrant jonger dan de Nederlandse christen. Intercultureel kerk-zijn kan daardoor leiden tot verjonging en nieuw elan.”

 

"Het draait om gelijkwaardigheid en wederkerigheid"

Er leven zeker een miljoen christenmigranten in ons land. “En die wonen ook in kleinere steden en dorpen”, benadrukt Kollenstaart. “Om te beginnen kun je eens in kaart brengen wie er in je buurt wonen. Daarna kun je kijken waar al relaties zijn. Op de school bijvoorbeeld. Vervolgens moeten we over onze schroom heenstappen om over het geloof in gesprek te gaan. De meeste migranten zijn trots op hun geloof en doen dat graag. Nodig ze dan eens uit. Voor een dienst of een andere activiteit.

Daarna wordt het echt spannend. Want hoe kan iemand van gast ook echt deelnemer worden en uiteindelijk gastheer of gastvrouw? In de praktijk vinden we het moeilijk om vreemdelingen voor vol aan te zien, ze taken en leidinggevende verantwoordelijkheden te geven, nieuwe inbreng op waarde te schatten. Dat kan ook ingewikkeld zijn. Maar als die bereidheid er is, zal interculturaliteit vooral verrijkend zijn. Samen Geloven wil kerken graag begeleiden om hierin stap voor stap te groeien.”

Bron: De Zalige Zalm

Verder lezen:

Events

Netwerkdiner Samen Geloven

Op 7 juni 2024 organiseren wij een multicultureel netwerkdiner. Een moment waarbij we samen delen wat er al is aan expertise en praktijken, samen dromen over wat nog kan komen én elkaar leren kennen en bemoedigen.

Lees verder »